top of page

PERFORMANS

2015

Performance is a form of contemporary art wherein the artwork is constituted by the action of an author or a group of authors, watched in real time by the viewers. Performance consists of four basic elements: time, space, the body of the artist and relations between the artist and the viewer.

                                                                             

The project has a form of a one to several days action.

Location: a cinema, a theater stage or an assembly hall of the local House of Culture. The artist installs portraits in the rows of spectator seats. The portraits

are collected locally –  from local museums, private collections, artists' studios. 

Portraits created during the mutual drawing workshop are also used. This workshop implies participation of the local population and is conducted by the author several days before the event. Visitors enter the hall one by one and are invited to rise on the lighted stage. Thus the artist reverses the relationship between the artwork and the viewer, proposing a new experience of perception. This substitution raises a question: is it the viewer watching the painting or the painting watching the viewer?

Perfomance V

Kotor, Montenegro

Kulturni Centar Nikola Đurković

April 2, 2016

Artists: Sasha Makarska, Vlad Yurashko, Viktoriya Shumskaya ,Jorde Rashovich, Semeon Agroskin, Katerina Sysoeva, Dragolub Stankovich, Sergey Gorshkov, Artem Nikitin ,Andrey Lublinsky, Kinder album, Natalia Zaloznaya, Elena Papovich ,Denys Ruban ,Svetlana Krstich, Roman Dzhuranovich, Irina Lapteva, Kira Shmalenko ,Sonya Popova, Sedjo Kalach, Egor Hodeev, J .Hodeeva, Una Dzhuranovich ,Majda Muchich , Sonia Lapteva, Dunya Dzhuranovich ,Konstantin Benkovich, Gella Naminova, Milodarka Milatovich, Mirsad Dzhurdevich ,Violetta Makeyeva, Ivan Miyonovich, Sergames , Dzhordzhi Bato Bolzhevich ,Oleg Khvostov, Igor Gusev, Andy Warhol, A.Vinogradov / V. Dubosarskiy, Sergei Kalinin, Lena Oleynikova, Andriy Bazyuta ,Natalia Knyazhinskaya, Aleksey Aksenov, Katya Florenskaya ,Tatiana Antoshina, Tiana Dedeich, Radovan Grujich, Rajko Todorovich, Nikola Markovich, Zoran Zivrovich, Matan Vukchevich, Vichenso Smekja, Ivan Volarich

Collection: Perast Museum, Maritime Museum of Montenegro in  Kotor, Museum Podgorica.

Private collection: Marat Gelman, Peter Chyukovich

Perfomance IV

Voss, Norway

Old cinema

November 27, 2015

Artists: Søssa Magnus, Eva Harr, Stig Arild Hansen, Stine Eide, Åshild Haugsbø, Astri Sudmann, Nils Bolstad, Synneva Skin Tveit, Nils Bjørgum 

Collection: Voss Folk Museum, 

Private collection: Kjell-Erik Ruud

Performance III

Kyiv, Ukraine

National Pedagogical University named by Dragomanov, Assembly Hall.

As part of the Kiev Biennale 2015. Kyiv School

8-10 September 2015

Artists: Alice Nikitinova ,Angela Isupova ,Varvara Isupova, Ilya Isupov, Arsen Savadov ,Maxim Maksikom, Ilya Chichkan ,Masha Shubina, Victor Khomenko, Lesia Khomenko, Stepan Repin, Victor Kharkevich, Lesia Tselovanskaya, Yuri Pikul, Alina Iakubenko Ksenia Hnilitska, Oleg Tistol, Katia Berlova, Ivan Mikhaylov, Tania Nikolaenko, Maxim Nimenko, Sergey Skripitsyn, Jaroslav Kolomiychuk Oleksandr Roytburd, Stas Volyazlovsky ,Dmitry Kornienko, A.Suhorukih, G.Ksionz, Z.Kostenko, S.Fotinsky, E.Kremnitskaya, N.Mandrikova Donchik, V.Skrypnik, P.Yarmolenko, I.Lisenko, S.Tadaychuk, I.Orel, I .Teleh and unknown authors.

Collections: The National Art Museum, National Center of Folk Culture "Ivan Honchar Museum", Ducat Auction House 

Private collections: Konstantin Kozemyaka, Ludmila Bereznitskaya, Pavlo Gudimov, Aleksandr Roytburd

Perfomance II

Vinnitsa, Ukraine

Cinema "Russia"

August 30, 2015

Artists: A.Rozhkov, M.Babiy, G.Soldatov, J.Prisyazhna, A.Nikityuk, V.Pirogov, A.Ostapenko, F.Panchuk, A.Pavlyuk, N.Gurskaya, O.Salmanov, V.Vorotniov, D.Ruban, S.Silantiev, Z.Kadyrova, N.Lisova, A.Scherbina, unknown artists

Perfomance I

Shishaky town, Poltava region, Ukraine.

Cinema O. Dovzhenko

August 12, 2015

Artists: I.Gordienko, K. Bondarenko, N.Karmazin, G.Zhabotinsky, V.Suhanov, I.Yarosh, G.Koloty, Y.Hodis, A.Sergeyev O.Ermak V. Molka, A.Sarabyanov, A.Bruni, T.Nikulina, Z.Sarabyanova, P.Mescherekova

Collections: Shishaky Museum of Local Histor

© Тексты о работах: Олена Червонык, Виталий Атанасов

© Дизайн: Денис Рубан 

© Переводы: Лариса Бабий,

Екатерина Кочеткова, Марьяна Матвейчук,

Куролай Абдухаликова

bottom of page